โอนเงินชำระค่าเรียน


ธนาคาร ไทยพานิชย์
สาขา โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
เลขที่บัญชี 731-215350-9
ชื่อบัญชี นางสาวจินดา ศุภกิจเจริญ