โยคะครูจิน JINDA YOGA Line IDโทร.0869136009
jinda maa yoga จินดา แม่ โยคะ
jinda maa yoga จินดา แม่ โยคะ
“ครูจิน” จินดา ศุภกิจเจริญ เป็นคุณครูโรงเรียนเตรียมอนุบาลมานานมากกว่า 15 ปี จึงคุ้นเคยกับเด็กเล็กเป็นอย่างดี ครูจินมีประสบการณ์การฝึกโยคะ จนถึงปัจจุบันร่วม 10 ปี โดยเริ่มจากการฝึกด้วยตนเอง ต่อมาได้เข้าเรียนกับสถาบันฝึกสอนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี และหลักสูตรครูโยคะสากล 200 ชั่วโมง ของศูนย์โยคะศิวะนัน ทะเวทานตะ ประเทศไทย
jinda maa yoga จินดา แม่ โยคะ
jinda maa yoga จินดา แม่ โยคะ
jinda maa yoga จินดา แม่ โยคะ
jinda maa yoga จินดา แม่ โยคะ
jinda maa yoga จินดา แม่ โยคะ
jinda maa yoga จินดา แม่ โยคะ
jinda maa yoga จินดา แม่ โยคะ
jinda maa yoga จินดา แม่ โยคะ
jinda maa yoga จินดา แม่ โยคะ
jinda maa yoga จินดา แม่ โยคะ

เรียนโยคะ กับ ครูจิน

โทรศัพท์ 0869136009 โทร.0869136009

โยคะครูจิน JINDA YOGA Line ID โทร.0869136009